Doplnění sponzora

Pokud jste se zaregistrovali ( i např dříve) , ale neuvedli jste číslo sponzora, a máte zájem s námi spolupracovat, získat katalogy, veškeré informace a podporu, napište nám.

betterware@seznam.cz

 

Napište toto:

Mám zájem o doplnění sponzora CZ-00006 a o spolupráci s vámi.

Jméno a příjmení

E mail

Mé členské číslo

Bydliště